Yukarı
Çık
Av. Doğan Güney YILMAZ

Ticaret tarihi ile yaşıt olan uluslararası ticaret hukuku, son yüzyılda teknolojinin gelişmesi ile ticaretin ayrılmaz bir parçası ve zorunlu bir unsuru haline gelmiştir. Elbette teknolojinin ve ticaret usullerinin değişmesi ve gelişmesi ile uluslar arası ticaretin bağlı olduğu kurallarda hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu hıza ayak uyduramayan tacirler, zamanın gerisinde kalarak ticaret hayatının dışına itilmektedir. Hızlı bir şekilde değişen ve gelişen bu hukuk dalında Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Gümrük işlemlerinden doğan davalar
 2. İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları
 3. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar
 4. Uluslar arası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi
 5. Uluslar arası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü

 

Danışmanlık Hizmetleri

 1. Gümrük işlemlerinin çözümü
 2. İhracat vesaikinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 3. İthalat işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 4. Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü
 5. Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması
 6. Transit Ticaret ve Standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler
 7. Türk parasının kıymetini korumak hukukundan doğan işlemler ve ihtilafların çözümü
 8. Uluslar arası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması
 9. Yabancı dil sözleşmelerin hukuk tekniğine uygun tercüme edilmesi
 10. Yurtdışı alacak takibi
 11. Yurtdışı yatırım danışmanlığı
 12. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi

E - Tahsilat

 

 

YERİMİZ

 

İLETİŞİM

hafta içi 09:00 - 18:00

 

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Enderun Sok.

No:15 K:3 D:7 Kartal / İstanbul

 

Telefon : 0216 457 14 61

Mobil : 0532 491 35 06

E-posta : dogan@guneyhukuk.com.tr

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Av. Doğan Güney YILMAZ

Sitemap      Tasarım : interbim.com

Hukuki Uyarı : Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve Av.Doğan Güney Yılmaz sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu adına Av.Doğan Güney Yılmaz'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.