Yukarı
Çık
Av. Doğan Güney YILMAZ

Ticaret Hukuku, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku şeklinde üç başlık altında incelenen önemli bir hukuk dalıdır. Bütün bir ticari hayatı düzenleyen ve kontrol altında tutmaya çalışan bu hukuk dalı, sağlıklı bir ticaret için can damarı niteliğindedir. Bu hukuk dalında Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Haksız rekabet davaları
 2. İflas ve iflas erteleme davaları
 3. Marka-patent başvuru ve davaları
 4. Şirketlerin alacak davaları
 5. Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davaları
 6. Tüketici hukukundan doğan davalar
 7. Vergi hukukundan doğan davalar

 

Danışmanlık Hizmetleri

 1. Acente sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 2. Cari hesap ilişkilerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 3. Distribütörlük sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 4. Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 5. Hissedarlık sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 6. Hisse senetleri ve tahvil ile diğer sermaye piyasası hukuku işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 7. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)
 8. İnşaat sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
 9. İrtibat bürolarının kurulması, denetlenmesi
 10. İşletme defteri ve diğer ticari defterlerin denetlenmesi
 11. Joint Ventures sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 12. Know-how sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 13. Leasing sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 14. Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 15. Mal-hizmet alım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 16. Marka koruma
 17. Satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 18. Sponsorluk sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 19. Şirket Genel kurul toplantıları ve diğer hukuki zorunlulukların, defter ve kayıtlarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 20. Şirket birleşmeleri ve devralmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 21. Şirketin kambiyo senetlerinin düzenlenmesi
 22. Şirkete verilen kambiyo senetlerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesi
 23. Ticari faturaların denetlenmesi
 24. Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi
 25. Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 26. Organize Sanayi ve serbest bölgelerde yatırımların hukuki danışmanlığı
 27. Yabancı şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
 28. Yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
 29. Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş sözleşmeleri ve kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 30. Yönetim (management) sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 31. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi

E - Tahsilat

 

 

YERİMİZ

 

İLETİŞİM

hafta içi 09:00 - 18:00

 

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Enderun Sok.

No:15 K:3 D:7 Kartal / İstanbul

 

Telefon : 0216 457 14 61

Mobil : 0532 491 35 06

E-posta : dogan@guneyhukuk.com.tr

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Av. Doğan Güney YILMAZ

Sitemap      Tasarım : interbim.com

Hukuki Uyarı : Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve Av.Doğan Güney Yılmaz sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu adına Av.Doğan Güney Yılmaz'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.