Yukarı
Çık
Av. Doğan Güney YILMAZ

Madenler, ülkemizde hem medeni hukukun, hem de maden kanununun ilgi alanı içine girmektedirler. Maden hukuku, esas itibariyle idari bir izin olan maden ruhsatına dayandığı için idare hukuku ile de çok yakın bir ilişki içerisindedir.Yani madenler kamu hukuku ile özel hukukun ortak uygulama alanı haline gelmiştir, İnsanların hayatında büyük yere sahip olan madenlerin günümüzde oldukça değişik alanlarda, farklı kullanım yerleri vardır. Bundan dolayı madenlere sahip olabilmek için toplumlarda kişilerarası, Dünya'da da toplumlararası çatışmalar

 

öteden beri süregelmektedir. Madenlere sahip olabilen kişiler büyük bir ekonomik güce sahip olabildikleri gibi, stratejik madenlere sahip olan firmalar, uluslararası pazarlama ve fiyat politikalarını istedikleri gibi düzenleyebilmekte, bu alanda bir tekel oluşturabilmektedirler. Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, maden hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Dava Vekilliği Hizmeti

 1. Enerji bakanlığı ve Maden İşleri Müdürlüğü işlemlerinden doğan davalar
 2. Maden arama izni ve maden bulma işlemleri ile ilgili hukuk ve idare davaları
 3. Maden işletme izni, devri ve feshi ile ilgili hukuk ve idare davaları
 4. Maden işletmeleri sebebiyle tazminat davaları
 5. Maden ocağı kazaları davaları

 

Danışmanlık Hizmetleri

 1. İmtiyaz sözleşmelerinin hazırlanması,
 2. Maden işletme ve arama izni işlemlerinin yürütülmesi, düzenlenmesi
 3. Maden işçilerinin haklarının, çalışma şekillerinin, defterlerinin, ve sözleşmelerinin denetlenmesi düzenlenmesi
 4. Maden işletmelerinin ticari olarak denetlenmesi,
 5. Maden kanunu bakımından çıkacak her türlü hukuki ihtilafın giderilmesi,
 6. Maden sahasının ve işletme ruhsatının devri sözleşmelerinin denetimi, düzenlenmesi
 7. Rödovans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 8. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

E - Tahsilat

 

 

YERİMİZ

 

İLETİŞİM

hafta içi 09:00 - 18:00

 

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Enderun Sok.

No:15 K:3 D:7 Kartal / İstanbul

 

Telefon : 0216 457 14 61

Mobil : 0532 491 35 06

E-posta : dogan@guneyhukuk.com.tr

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Av. Doğan Güney YILMAZ

Sitemap      Tasarım : interbim.com

Hukuki Uyarı : Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve Av.Doğan Güney Yılmaz sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu adına Av.Doğan Güney Yılmaz'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.