Yukarı
Çık
Av. Doğan Güney YILMAZ

Taşımacılığın en güvenli ve bir seferde en fazla yük taşıyıcı şeklinin deniz yolu olması ve bu yolun milletlerarası ticaretin en yaygın şekli olarak kullanılması hasebiyle geliştirilmiş olan deniz ticaret hukuku, deniz ve okyanus sularının kullanımı konusunda ortaya çıkan hukuki sorunları ve deniz ticaret aracı olan gemiyi konu edinen bir hukuk dalıdır. Deniz ceza hukuku ise, deniz ve okyanus üzerinde işlenen suçlar bakımından milli ve milletlerarası kuralları konu edinen bir hukuk dalıdır. Prizma, deniz ticaret ve deniz ceza hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Deniz ceza hukukundan doğan davalar
 2. Deniz ticaretinden doğan alacak takipleri ve davaları
 3. Gemi siciline tescil ve sicilden terkin, ipotek tesisi
 4. Gemi tutuklama-tutuklu gemiyi kurtarma
 5. Gemi üzerindeki ve yük üzerindeki rehin hakkının tatbiki
 6. Sigorta tazminatları
 7. Yükün hasarı, ziyaı ve kaybının tespiti davaları ve bunlardan doğan tazminat davaları

 

Danışmanlık Hizmetleri

 1. Çarter, Kırkambar sözleşmelerinin denetimi, düzenlenmesi
 2. Çatma, Yardım ve Kurtarma hukuki danışmanlığı
 3. Deniz ticaret sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 4. Deniz ticaret sözleşmelerinin yorumlanması, tercümesi
 5. Donatan ve kaptanın sorumluluklarının takibi
 6. Geminin çıkış ve varış limanlarının hukuki denetimi
 7. Gümrük ve liman sorunlarının denetlenmesi,
 8. Kaptan ve tayfa sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 9. Kaptanların yaptıkları işlemlerin denetlenmesi
 10. Milletlerarası deniz hukukuna dair anlaşmalar ve protokoller hakkında danışmanlık
 11. Müşterek avarya danışmanlığı
 12. Navlun Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 13. Konşimentonun denetlenmesi, düzenlenmesi
 14. Yükleme-boşaltma uygulamalarının hukuki denetimi
 15. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

E - Tahsilat

 

 

YERİMİZ

 

İLETİŞİM

hafta içi 09:00 - 18:00

 

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Enderun Sok.

No:15 K:3 D:7 Kartal / İstanbul

 

Telefon : 0216 457 14 61

Mobil : 0532 491 35 06

E-posta : dogan@guneyhukuk.com.tr

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Av. Doğan Güney YILMAZ

Sitemap      Tasarım : interbim.com

Hukuki Uyarı : Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve Av.Doğan Güney Yılmaz sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu adına Av.Doğan Güney Yılmaz'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.