Yukarı
Çık
Av. Doğan Güney YILMAZ

Telekomünikasyon : "Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik , manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diger iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması" demektir. Geçtiğimiz yüzyılda öncelikle insanın sesinin son zamanlarda da resminin canlı olarak karşı tarafa iletilmesi bilişim alanının en önemli teknolojik gelişimidir. Ancak her olayda olduğu gibi burada da hukuku ilgilendiren unsurlar vardır. Örneğin, bu ses iletiminin nasıl yani hangi tür sözleşme ile yapılabileceği ya da bu iletilen ses ve görüntü (resim) ile karşı tarafın rahatsız edilmesi durumunda uygulanacak normlar ve kişilik hakları vb. hukukun ilgilendiği hususlardır. Bu alanda, hem şirketler için bu alana özel sorumluluklar yüklenmiş, şahıslara, bu alanda çalışan şirketlerin birbirlerine ve şirketlerin devlete karşı sorumlulukları çeşitli kanun ve yönetmeliklerle tek tek tespit edilmiştir. Bu hukuk dalında Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Haksız rekabetten doğan telekomünikasyon davaları
 2. İdari cezalar için iptal davaları
 3. Rekabet Kurumu'na yapılan başvurular
 4. Şirketlerin ruhsat ve lisanslardan doğan idari davaları
 5. Tüketicilerin Tüketici Kanunu'ndan doğan telekomünikasyon davaları
 6. Tüketicilerin Rekabet Kanunu'ndan doğan telekomünikasyon tazminat davaları
 7. Tüketicilerin Borçlar ve Ticaret Kanunu'ndan doğan telekomünikasyon davaları

 

Danışmanlık Hizmetleri

 1. Abone sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 2. Alt yapı kiralama sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 3. Ana telekomünikasyon şebekelerinde hukuki durum denetlemesi
 4. Ara bağlantı sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 5. Görev sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 6. Hizmetlerin tüketici hakları yönetmeliğine uygunluğunun denetlenmesi, düzenlenmesi
 7. İmtiyaz sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 8. Katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 9. Roaming sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 10. Şirketlerin BTİK nezdindeki bütün hukuki işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 11. Telekomünikasyon ruhsat başvuruları ve takibi
 12. Tüketici hakları şikâyet çözüm merkezi kurulması, düzenlenmesi, denetlenmesi
 13. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi

E - Tahsilat

 

 

YERİMİZ

 

İLETİŞİM

hafta içi 09:00 - 18:00

 

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Enderun Sok.

No:15 K:3 D:7 Kartal / İstanbul

 

Telefon : 0216 457 14 61

Mobil : 0532 491 35 06

E-posta : dogan@guneyhukuk.com.tr

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Av. Doğan Güney YILMAZ

Sitemap      Tasarım : interbim.com

Hukuki Uyarı : Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve Av.Doğan Güney Yılmaz sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu adına Av.Doğan Güney Yılmaz'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.