Yukarı
Çık
Av. Doğan Güney YILMAZ

Ülkemizde, dernekçilik ve vakıfçılık, tarihten gelen bir alışkanlık, yardım ve şefkat duygusunun gelişmişliğinin sonucu, dini sebepler sonucu ve vazgeçilemez sosyal hayat projeleri sonucu olarak oldukça yaygındır. Hukukumuzda, dernek ve vakıflara tüzel kişilik tanındığı gibi, kötüniyete müsait yapıları sebebiyle sıkı denetim öngörülmüş, ve herhangi bir prosedür eksikliğinde ciddi para ve hapis cezaları hükme bağlanmıştır. Ayrıca, bu tüzel kişiliklerin kuruluşu ve işleyişi yorucu ve oldukça zaman alıcıdır. Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, dernekler ve vakıflar bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan ceza davaları
 2. Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan tazminat davaları
 3. Dernek ve vakıfların, amaçları doğrultusunda açtıkları davalar
 4. Dernek ve vakıfların kurulması, işleyişi ve feshine ilişkin idari ve hukuki davalar
 5. Dernek ve vakıfların ticari davaları

 

Danışmanlık Hizmetleri

 1. Dernek ve vakıfların kuruluş işlemleri
 2. Dernek ve vakıfların işleyişlerinin ve defterlerinin denetlenmesi
 3. Dernek ve vakıfların tesis ve işletmelerinin hukuki denetimi
 4. Dernek ve vakıfların organlarının ve kararlarının hukuki denetimi
 5. Dernek ve vakıfların, dernekler masası ile olan ilişkilerinin hukuki denetimi
 6. Federasyon ve konfederasyon kuruluşu, işleyişi ve denetlenmesi
 7. Her türlü sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
 8. Tesis ve işletmeler bakımından ticaret hukuku danışmanlığı
 9. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

E - Tahsilat

 

 

YERİMİZ

 

İLETİŞİM

hafta içi 09:00 - 18:00

 

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Enderun Sok.

No:15 K:3 D:7 Kartal / İstanbul

 

Telefon : 0216 457 14 61

Mobil : 0532 491 35 06

E-posta : dogan@guneyhukuk.com.tr

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Av. Doğan Güney YILMAZ

Sitemap      Tasarım : interbim.com

Hukuki Uyarı : Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve Av.Doğan Güney Yılmaz sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu adına Av.Doğan Güney Yılmaz'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.