Yukarı
Çık
Av. Doğan Güney YILMAZ

Dünya ülkeleri hukukunda son derece gelişmiş olan ve günümüz Türkiye'sinde de gittikçe geliştirilmeye çalışılan alternatif çözüm yolları, dava yoluna başvurmadan, sorunların taraflar arasında hızlı ve etkili olarak çözülmesini amaçlamaktadır. Hukukumuzda, taraflar tahkim anlaşması ile dava yoluna başvurmadan belirledikleri hakem yahut hakem heyeti ile sorunlarını resmi olarak çözebilme imkânına sahiptir. Hatta taraflar, bu sorunları, anlaşmaları dâhilinde Türkiye hukuku dışında diledikleri bir ülke veya sistem hukukunu yahut kendi

 

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Her türlü arabuluculuk, mediasyon ve uzlaşma yollarında vekil olarak hazır bulunmak
 2. Ulusal ve uluslar arası tahkimlerde vekillik

 

Danışmanlık Hizmetleri

 1. Arabuluculuk hizmeti ve danışmanlığı
 2. Dilediğiniz ülke ve sistemin hukuk kuralları etrafında yahut kendi adalet ve vicdan duygularınız etrafında sizlere özel tahkim anlaşmalarının hazırlanması ve denetlenmesi
 3. Milletlerarası tahkim kuruluşları hakkında gerekli bilgi ve bu kuruluşlara başvurma şartları hakkında danışmanlık
 4. Milletlerarası tahkim kuruluşlarının kabul ettiği hukuk kuralları hakkında danışmanlık
 5. Milletlerarası sözleşmeler, tercüme ve yorumlanmaları
 6. Milli tahkim kuruluşları hakkında gerekli bilgi ve bu kuruluşlara başvurma şartları hakkında danışmanlık
 7. Milli ve milletler arası tahkim anlaşmalarının yorumlanması, denetlenmesi ve düzenlenmesi
 8. Uzlaşma/uzlaştırma hizmeti ve danışmanlığı
 9. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

 

Alternatif Çözüm Kurulu Hizmetleri

 1. Avukatlık Kanunu gereğince, taraflar ve vekillerin hazır bulunması ile uzlaşma/uzlaştırma yoluna gitmek
 2. Büromuz nezdinde akademik kadro, yabancı hukuk büroları ve uzman bilirkişilerden mütevekkil tahkim heyeti oluşturulması
 3. Ceza Kanunu gereğince uzlaşma yolunu işletmek
 4. Milli ve milletlerarası şirketler arasında oluşan sorunların tahkim, arabuluculuk, mediasyon yahut uzlaşma yolu ile çözümlenmesini sağlamak
 5. Tarafların kendi oluşturacağı kurallar çerçevesinde yahut Prizma tahkim heyetinin kendi vicdan ve adalet duygusu çerçevesinde hiçbir hukuk sistemine bağlı kalınmadan tahkim hizmeti sağlamak
 6. Türk Hukuku, Alman Hukuku, İtalyan Hukuku, Amerikan Hukuku, İsviçre Hukuku, Avusturya Hukuku, Fransız Hukuku ve İslam Hukuku dallarında tahkim hizmeti sağlamak

E - Tahsilat

 

 

YERİMİZ

 

İLETİŞİM

hafta içi 09:00 - 18:00

 

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Enderun Sok.

No:15 K:3 D:7 Kartal / İstanbul

 

Telefon : 0216 457 14 61

Mobil : 0532 491 35 06

E-posta : dogan@guneyhukuk.com.tr

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Av. Doğan Güney YILMAZ

Sitemap      Tasarım : interbim.com

Hukuki Uyarı : Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve Av.Doğan Güney Yılmaz sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu adına Av.Doğan Güney Yılmaz'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.