Yukarı
Çık
Av. Doğan Güney YILMAZ

Kamu hizmeti yürütülürken idarelerin gereksinimlerinin karşılanmasında, ihtiyaç dışı fazlalıklarının elden çıkarılmasında "ihale usulü" büyük önem taşımaktadır. Gerek ihalenin ekonomik boyutu, gerekse de idarenin özel hukuk kişileri ile olan yakın ilişkisi konunun önemini ayrıca artırmaktadır. İdare, kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ülke içinde ve dışında kamu kesimi ve özel kesimle mal ve hizmet alım satımı, kiralama gibi ilişkiler kurmakta ve bu ilişkilerini belli bir usul dairesinde yürütmektedir. Ülkemizde genel bir idari usul yasası bulunmamakla birlikte; kamulaştırma, vergi ve ihale gibi konularda kanun koyucu düzenlemeler yapmış, idarelerin bu konularda önceden belirlenmiş olan bir usulü izleyerek işlem yapmasını veya karar almasını öngörmüştür. İşte bütün bu belirlenen usuller dairesinde Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, kamu ihale hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. İdare ve Danıştay'a iptal davası
 2. İhaleyi yapan kuruma itiraz
 3. Kamu İhale Kurumuna itiraz
 4. Tam yargı davası (Zarar tazmini)

 

Danışmanlık Hizmetleri

 1. Alt Yüklenicilere İlişkin Esasların denetlenmesi, düzenlenmesi
 2. Çerçeve Sözleşme Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları işlemlerinin hukuki denetimini gerçekleştirmek
 3. Fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların denetlenmesi, yorumlanması, uygulanması
 4. Gıda Sicil ve Gıda Üretim Belgesi Alma işlemlerinin denetlenmesi, uygulanması
 5. Hakediş Düzenlenmesinin denetlenmesi
 6. Hizmet işleri genel şartnamesinin denetlenmesi, yorumlanması, uygulanması
 7. İhale araştırılması, hukuki durumların tespit edilmesi
 8. İhale Öncesi Yapılması Gereken İş ve İşlemlerin denetlenmesi, düzenlenmesi
 9. İş Deneyim Belgelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 10. İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumların denetlenmesi, düzenlenmesi
 11. Kabul İşlemleri ve Yapı Denetimi işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 12. Kamu ihale sözleşmelerinin denetlenmesi, yorumlanması, uygulanması
 13. Teklif Hazırlama ve Yeterlik Alma işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 14. Yaklaşık Maliyet ve Ödenek Tespit Esaslarını düzenlemek
 15. Yapım işleri genel şartnamesi denetlenmesi, yorumlanması, uygulanması
 16. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

E - Tahsilat

 

 

YERİMİZ

 

İLETİŞİM

hafta içi 09:00 - 18:00

 

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Enderun Sok.

No:15 K:3 D:7 Kartal / İstanbul

 

Telefon : 0216 457 14 61

Mobil : 0532 491 35 06

E-posta : dogan@guneyhukuk.com.tr

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Av. Doğan Güney YILMAZ

Sitemap      Tasarım : interbim.com

Hukuki Uyarı : Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve Av.Doğan Güney Yılmaz sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu adına Av.Doğan Güney Yılmaz'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.