Yukarı
Çık
Av. Doğan Güney YILMAZ

Arazisine yabancıların girmesini istemeyen bir gayrimenkul maliki çit, duvar gibi engeller çekmek suretiyle mülkünün sınırlarını belli edebilir. Mülkiyet hakkının şümullü içine giren hava alanında ise böyle görünür sınırlar çizilmesine imkân yoktur. Uçmak yer üstünde bulunan üçüncü kişiler için sayısız tehlikeler de doğurur. Genel güvenliği sağlamak ve kamu düzenliğini korumakla ödevli bulunan devlet bu tehlikeleri yok etmek veya hiç değilse asgarî bir hadde indirmek kaygısını taşır. Bundan başka yurda girişi ve gümrük işlerini kontrol etmek üzere yurdun sınırlarında tedbirler alan, engeller inşa eden devletin havada böyle maddi engeller koymasına da imkân yoktur. Ayrıca, uçak kazaları ile de hem devletlerarası hem de özel kişi bakımından ciddi sorunlara sahip olan havacılık hukuku, gittikçe gelişen ve fakat ülkemizde henüz uzmanlarını yaratamamış, az bilinen ve teknik bir konudur. Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, havacılık hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Dava Vekilliği Hizmeti

 1. Hava taşıtları üzerindeki mülkiyet ve rehin hakları ile ilgili davalar
 2. Hava iş hukukundan doğan davalar
 3. Hava taşıma sözleşmelerinden doğan tazminat davaları
 4. Hava kazaları ve hava sorumluluk hukukundan doğan ceza davaları
 5. Rekabet hukukundan doğan davalar
 6. Uçak kazası ve bundan doğan sigorta davaları
 7. Uçak kaçırma eylemleri ve sorumluluk hukukundan doğan davalar
 8. Yeryüzünde Bulunan Üçüncü Kişilere Verilen Zararlardan doğan davalar

 

Danışmanlık Hizmetleri

 1. 1952 tarihli Roma konvansiyonu, 1929 Varşova konvansiyonu, Paris ve Chicago Sözleşmeleri, Bermuda Anlaşmaları, Chicago Sözleşmesi, Hava Trafik Hakları Sözleşmesi, Tokyo Konvansiyonu, 1955 Lahcy protokolünün yorumlanması, bu protokoller çerçevesinde ve Türk sivil havacılık mevzuatı çerçevesinde hava taşımacılığının denetlenmesi, düzenlenmesi
 2. Askeri havacılık ve savunma sanayi hukuku danışmanlığı
 3. Ceza Yargılaması, Yer ve Hava Emniyet Hukuku Uygulamaları
 4. Hava alanı üzerindeki egemenlik haklarının tanımlanması, denetlenmesi
 5. Hava gemisi mülkiyeti ve rehin haklarının kazanılması ve korunması
 6. Hava gemisi işletmecisinin sorumluluğunun denetlenmesi,
 7. Hava gemisi ve hava taşıma sigortalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 8. Hava taşıma sözleşmelerinin (yolcu-eşya) denetlenmesi, düzenlenmesi
 9. Hava kazalarının hukuki ve cezai boyutları hakkında danışmanlık
 10. Hava taşıma şirketlerine, milletlerarası hukuk ve milli hukuk doğrultusunda havacılık hukuku danışmanlığı
 11. Hava taşıma şirketlerine ticari danışmanlık
 12. Havacılık Tıbbı Ve Malpraktis Sorumluluğunun denetlenmesi, uygulanması
 13. Hava İş Hukuku Uygulamaları ve hava işçilerinin hakları hakkında danışmanlık
 14. Havayolu Taşımacılığında Rekabet ve İşbirliği Düzenlemelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 15. Milletlerarası yer ve uçuş güvenlik düzenlemeleri
 16. Offset sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 17. Uçak tedarik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 18. Uçak/Parça üretim ve tasarım hukukunun denetlenmesi, uygulanması
 19. Uluslar Arası Sivil Havacılık Örgütü, Avrupa Sivil Havacılık Otoriteleri Birliği, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı, Eurocontrol ile hukuki ilişkilerin denetlenmesi, düzenlenmesi ve bu teşkilatlar nezdinde temsiliyet
 20. Yabancı Personel İstihdamı ve Sorumluluk Hukukunun denetlenmesi, uygulanması
 21. Yer hizmetine ilişkin sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
 22. Yolcu bileti, taşıma kuponu ve hava yük senedi denetlenmesi, düzenlenmesi
 23. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

E - Tahsilat

 

 

YERİMİZ

 

İLETİŞİM

hafta içi 09:00 - 18:00

 

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Enderun Sok.

No:15 K:3 D:7 Kartal / İstanbul

 

Telefon : 0216 457 14 61

Mobil : 0532 491 35 06

E-posta : dogan@guneyhukuk.com.tr

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Av. Doğan Güney YILMAZ

Sitemap      Tasarım : interbim.com

Hukuki Uyarı : Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve Av.Doğan Güney Yılmaz sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu adına Av.Doğan Güney Yılmaz'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.