Yukarı
Çık
Av. Doğan Güney YILMAZ

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara bağlanmıştır. Bu hukuk dalında hıza ve pratik çözümlere önem veren Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Dava vekilliği hizmetleri

 1. İcra Ceza davaları
 2. İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
 3. İflas davaları
 4. İflasın Ertelenmesi Davaları
 5. İhalenin feshi davaları
 6. İhtiyadi haciz davası
 7. İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
 8. İtiraz ve itirazın iptali davalarıİstirdat davaları
 9. Menfi tespit davaları
 10. Tasarrufun iptali davaları

 

Danışmanlık hizmetleri

 1. İcra ihalelerine katılma
 2. İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,
 3. İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi
 4. İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi
 5. Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 6. Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
 7. Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi
 8. Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi
 9. Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
 10. Şirket kurtarma çalışmaları
 11. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

E - Tahsilat

 

 

YERİMİZ

 

İLETİŞİM

hafta içi 09:00 - 18:00

 

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Enderun Sok.

No:15 K:3 D:7 Kartal / İstanbul

 

Telefon : 0216 457 14 61

Mobil : 0532 491 35 06

E-posta : dogan@guneyhukuk.com.tr

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Av. Doğan Güney YILMAZ

Sitemap      Tasarım : interbim.com

Hukuki Uyarı : Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve Av.Doğan Güney Yılmaz sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu adına Av.Doğan Güney Yılmaz'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.