Yukarı
Çık
Av. Doğan Güney YILMAZ

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, Türkiye'de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edenler, birçok zorluklarla karşılaştıkları gibi, ileride meydana gelecek ciddi sıkıntılara da sebep olabilmektedirler. Ayrıca, yabancıların gayrimenkul edinme hakkı, Türkiye mevzuatında girift bir hal almaktadır. Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, gayrimenkul hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Ecrimisil davaları
 2. Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i) davaları
 3. Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
 4. İpotek ihtilaflarından doğan davalar
 5. İstihkak davaları
 6. İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
 7. Kamulaştırma davaları
 8. Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
 9. Kira bedelinin tespiti davaları
 10. Önalım (şüfa) davaları
 11. Tapu iptal ve tescil davaları
 12. Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi
 13. Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
 14. Tahliye davaları

 

Danışmanlık Hizmetleri

 1. Alım - satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 2. Ekonomik durumunuza ve isteğinize uygun gayrimenkullerin tespiti
 3. Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı
 4. Gayrimenkul değerleme (ekspertiz) hizmeti
 5. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 6. Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık
 7. Gayrimenkullerin hukuki ve maddi durumu için araştırma ve değerlendirme
 8. Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri
 9. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence )
 10. İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 11. İpotek ve rehin tesisi işlemleri
 12. İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 13. İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
 14. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 15. Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 16. Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
 17. Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi
 18. Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 19. Satın almak veya satmak istediğiniz gayrimenkulleriniz için avukatlarımızın aracılık ve vekil hizmetleri
 20. Tapu işlemleri
 21. Türkiye'deki gayrimenkullerinizin hukukçularımız vasıtasıyla hukuki güvenliğinin sağlanması için kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiralamada aracılık hizmetleri
 22. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere Gayrimenkul alım-satım öncesi risklerin analizi ile en aza indirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti
 23. Yönetim planı hazırlanması
 24. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

E - Tahsilat

 

 

YERİMİZ

 

İLETİŞİM

hafta içi 09:00 - 18:00

 

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Enderun Sok.

No:15 K:3 D:7 Kartal / İstanbul

 

Telefon : 0216 457 14 61

Mobil : 0532 491 35 06

E-posta : dogan@guneyhukuk.com.tr

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Av. Doğan Güney YILMAZ

Sitemap      Tasarım : interbim.com

Hukuki Uyarı : Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve Av.Doğan Güney Yılmaz sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu adına Av.Doğan Güney Yılmaz'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.