Yukarı
Çık
Av. Doğan Güney YILMAZ

Twitter üzerinden işlenen suçlar ve soruşturma usulü

14 Haziran 2016, Salı

Twitter üzerinden işlenen suçlardan en sık rastlanılanları, hakaret,tehdit, dolandırıcılık, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, Cumhurbaşkanı’na hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı k

5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesive Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 4. maddesi, içerik sağlayıcısının sorumluluğunu düzenlemekte olup, madde metnine göre içerik sağlayıcısı, kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur.
Twitter’a içerik sağlayıcı firmaların merkezi ise Amerika’da bulunmaktadır.
Twitter üzerinden suça konu paylaşımlar yapan hesaplar, genellikle gerçek kimlik bilgilerini kullanmamaktadırlar. Şüpheliler hakkında iddianame düzenlenebilmesi için, öncelikle gerçek kimliklerinin tespiti, bu noktada önem kazanmaktadır.
Twitter üzerinden işlenen suçların soruşturulması için gerekli olan trafik bilgileri ceza istinabe yoluyla ABD adli makamlarından istenilmektedir.
Türkiye ile ABD arasındaki ceza istinabe ve suçlu iadesi işlemleri ‘Türkiye Cumhuriyeti İle Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi Ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Antlaşması’ hükümleri çerçevesinde yerine getirilmektedir.
Twitter’ın diğer ülkelerde bulunan şubeleri genellikle reklam geliri toplamak veya halkla ilişkiler gibi amaçlarla kurulduğundan diğer ülkelerdeki şubelerin trafik kaydına veya IP bilgisine erişimleri bulunmamaktadır.
Hesaba ilişkin IP adreslerine ulaşarak Türkiye’de şüphelinin kimlik tespiti yapılmadığı müddetçe, iddianame düzenlenmesi ve ceza davası açılması mümkün olmamaktadır.
Türk Ceza Kanunu’na göre suç sayılan bir kısım eylemler, ABD yasal mevzuatlarına göre, ifade özgürlüğünün sınırları çok geniş tutulduğundan suç sayılmadığından, şüphelilerin kimlik tespiti için ceza istinabe yoluyla ABD adli makamlarından talep edilen IP kayıtları (Trafik bilgileri) talepleri reddedilmekte ve dosyalar takipsizlik nedeniyle kapatılmaktadır. Hatta çoğu zaman, içerik sağlayıcının gerekli kayıtları tutması süre ile sınırlı olduğundan ve resmi yazışmanın ABD resmi makamlarına, talebin uygun görülmesi halinde oradan içerik sağlayacısına iletileceği, bunun da oldukça uzun zaman alacağı ve bu süre içerisinde içerik sağlayıcılarının trafik bilgilerini silmiş olması da kuvvetle muhtemel olacağından, savcılıklar, istinabe için müzekkere yazılmasına bile gerek duymadan, soruşturma dosyalarında takipsizlik kararı vermektedirler.
Twitter hakkında verilen kapama kararının ardından, iktidar partisi, Twitter’a Türkiye’de temsilciliği kurulması yönünde baskı yapmak istemiş, böylelikle twitter üzerinden işlenen suçların faillerini tespit için gerekli bilgilere, bu temsilcilik vasıtası ile ulaşmayı hedeflemiştir. Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan Twitter’ın bu kadar kullanıcıyı kaybetmeyi göze alamayacağı düşünülmüş ise de, plan işe yaramamış ve Türkiye’de twitter temsilciliği açılmadan, site yeniden erişime açılmıştır.
Uygulamada Twitter, kullanıcılar tarafından içeriğin kaldırılması, hesapların kapatılması yönündeki talepleri uygun görmesi durumunda kabul etmekte ve talebi yerine getirmekte ise de, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) IP bilgisi ya da içerik kaldırma taleplerini dikkate almamaktadır. Özetle Twitter, resmi kurumlarca kendisinden bu hususta yapılan talepleri yerine getirmemekte, bu bilgilerin, istinabe yoluyla ABD Adli makamlarından istenmesi mümkün ise de, bu talebin Amerikan Yasalarına da uygun olması gerektiğinden ve çoğu zaman bu uygunluk, yukarıda da ifade edildiği üzere, bize göre suç teşkil ettiği düşünülerek talep edilen bir çok içerik, eylem, Amerikan hukuk sistemine göre ifade özgürlüğü kapsamında görüldüğünden sonuç alınamamaktadır.
Suça konu eylemin gerçekleştirildiği hesap sahibinin, hesabı kendi adıyla kullanıyor olması ve suça konu eylemi bizzat yaptığını ikrar etmesi durumunda ise, soruşturma dosyalarında şüpheliye ulaşmak ve sonuç almak mümkün olabilmektedir.
İnsanların, rahatlıkla twitter üzerinden birbirlerine hakaret, tehdit içerikli sözler sarfettikleri, cinsel tacizde bulundukları ve sair suçlar işledikleri düşünüldüğünde, bunu, kimliklerinin tespit edilemeyeceğini bilmenin rahatlığıyla yapıyor olmalarına bağlamak mümkün.
Ancak, aynı eylemleri, gerçek kimlik bilgileriyle yapanlar da yok değil. Bu insanların böylesi bir cesareti nereden bulduklarını anlamak gerçekten güç… Bunun adı olsa olsa “cahil cesareti”dir.
IP bilgilerinin gizlenebilmesi için çeşitli yöntemler bulunmakta ise de, twitter, zaten yeterince suça konu olduğundan, suça meyilli insanları daha da cesaretlendirip makalenin bilgilendirme amacı dışına çıkmaması için, bu yöntemlere detaylı değinmeyi uygun bulmadık.

 

http://hukukitavsiyeler.com/2015/02/twitter-uzerinden-islenen-suclar-ve-sorusturma-usulu/

E - Tahsilat

 

 

YERİMİZ

 

İLETİŞİM

hafta içi 09:00 - 18:00

 

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Enderun Sok.

No:15 K:3 D:7 Kartal / İstanbul

 

Telefon : 0216 457 14 61

Mobil : 0532 491 35 06

E-posta : dogan@guneyhukuk.com.tr

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Av. Doğan Güney YILMAZ

Sitemap      Tasarım : interbim.com

Hukuki Uyarı : Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve Av.Doğan Güney Yılmaz sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu adına Av.Doğan Güney Yılmaz'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.