Yukarı
Çık
Av. Doğan Güney YILMAZ

Boşanma Davasında Deliller

14 Haziran 2016, Salı

T.C. YARGITAY

T.C. YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/7937
K. 2011/9200
T. 26.5.2011

• BOŞANMA ( Kocanın Bilgisayarından Elde Edilip CD’ye Aktarılan Elektronik Haberleşmeye İlişkin “MSN” Kayıtlarının Kocaya Ait Olduğu Kesin Olarak İspatlanmadıkça Bu Kayıtların Gösterdiği Olgular Kocanın Aleyhine Kanıt Oluşturmadığı )

• ELEKTRONİK HABERLEŞME ( MSN Kayıtları/Boşanma Davası – Kocanın Bilgisayarından Elde Edilip CD’ye Aktarılan Kayıtların Kocaya Ait Olduğu Kesin Olarak İspatlanmadıkça Bu Kayıtların Gösterdiği Olgular Kocanın Aleyhine Kanıt Oluşturmadığı )

• MSN KAYITLARI ( Boşanma Davası – Kocanın Bilgisayarından Elde Edilip CD’ye Aktarılan Elektronik Haberleşmeye İlişkin “MSN” Kayıtlarının Kocaya Ait Olduğu Kesin Olarak İspatlanmadıkça Bu Kayıtların Gösterdiği Olgular Kocanın Aleyhine Kanıt Oluşturmadığı )
4721/m.174/1

ÖZET : Davalı-davacı ( kadın ), kocasının elektronik haberleşme şifresini bildiğini kabul ettiğine göre, kocanın bilgisayarından elde edilip CD’ye aktarılan elektronik haberleşmeye ilişkin “msn” kayıtlarının, kocaya ait olduğu kesin olarak ispatlanmadıkça; güvenli olmayan elektronik ortamdan elde edilen bu kayıtların gösterdiği olgular kocanın aleyhine kanıt oluşturmaz. Bu kayıtlardaki bilgiler sebebiyle de koca kusurlu sayılamaz.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm her iki dava yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
 
KARAR : 
1-) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-davacının tüm, davacı-davalının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
 
2-) Davalı-davacı ( kadın ), kocasının elektronik haberleşme şifresini bildiğini kabul ettiğine göre, kocanın bilgisayarından elde edilip CD’ye aktarılan elektronik haberleşmeye ilişkin “msn” kayıtlarının, kocaya ait olduğu kesin olarak ispatlanmadıkça; güvenli olmayan elektronik ortamdan elde edilen bu kayıtların gösterdiği olgular kocanın aleyhine kanıt oluşturmaz. Bu kayıtlardaki bilgiler sebebiyle de koca kusurlu sayılamaz. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, tarafların karşılıklı olarak evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmedikleri anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tarafların aynı oranda kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Eşit kusur halinde ise Türk Medeni Kanunu’nun 174/1 ve 2. maddeleri gereğince maddi ve manevi tazminata hükmolunamaz. Hal böyleyken, davacı-davalı ( koca )’nın baskın kusurlu kabul edilmesi ve bunun sonucu diğer taraf yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru bulunmamıştır.
 
SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden Nermin’e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 73.90 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatıran Ahmet’e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.5.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E - Tahsilat

 

 

YERİMİZ

 

İLETİŞİM

hafta içi 09:00 - 18:00

 

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Enderun Sok.

No:15 K:3 D:7 Kartal / İstanbul

 

Telefon : 0216 457 14 61

Mobil : 0532 491 35 06

E-posta : dogan@guneyhukuk.com.tr

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Av. Doğan Güney YILMAZ

Sitemap      Tasarım : interbim.com

Hukuki Uyarı : Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve Av.Doğan Güney Yılmaz sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu adına Av.Doğan Güney Yılmaz'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.