Yukarı
Çık
Av. Doğan Güney YILMAZ

Avukatlık ücret sözleşmesi, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu

25 Şubat 2016, Perşembe

Yargıtay 23. Ceza Dairesi kararı. YARGITAY 23. Ceza Dairesi ESAS: 2015/4636 KARAR: 2016/113

SUÇ: Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma 

Katılanın ayrıldığı şirketten olan işçi alacaklarının tahsili için avukat olan sanıklara vekalet verdiği, sanıkların iş mahkemesine açtıkları alacak davasının katılanın lehine sonuçlandığı ve sanıkların mahkeme ilamını icra takibine koydukları, borçlu şirketin icra dosyasına yatırdığı 53.000 TL'nin 50.351,36 TL'sini tahsil eden sanıkların katılanın hesabına 21.925 TL yatırdıkları ve kalan miktarı, Avukatlık Kanunu'nun 164/2. maddesinde öngörülen % 25 oranını aşacak şekilde, vekalet ücretine mahsuben uhdelerinde tutmak suretiyle hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işledikleri iddia olunan olayda; taraflar arasında dava açılmadan önce yazılı avukatlık ücret sözleşmesi yapıldığı ve sanıkların bu sözleşmeye istinaden kalan miktarı avukatlık ücreti olarak uhdelerinde tuttukları anlaşıldığından unsurları itibariyle oluşmayan hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan verilen beraat kararlarında bir isabetsizlik görülmemiştir.


Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle sanıklar hakkındaki hükmün ONANMASINA, 12/01/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

E - Tahsilat

 

 

YERİMİZ

 

İLETİŞİM

hafta içi 09:00 - 18:00

 

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Enderun Sok.

No:15 K:3 D:7 Kartal / İstanbul

 

Telefon : 0216 457 14 61

Mobil : 0532 491 35 06

E-posta : dogan@guneyhukuk.com.tr

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Av. Doğan Güney YILMAZ

Sitemap      Tasarım : interbim.com

Hukuki Uyarı : Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve Av.Doğan Güney Yılmaz sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair veriler Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu adına Av.Doğan Güney Yılmaz'a ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.